Grywalizacja

Jest to wykorzystanie i wdrożenie mechanizmów z gier w codziennym życiu i pracy. Celem tych działań jest podniesienie jakości życia i pracy.

Czytaj więcej...

Innowacyjność

Innowacyjność to jeden z najważniejszych elementów konkurencyjności przedsiębiorstw oraz w skali makro całych gospodarek.

Czytaj więcej...

Model zmiany Lewina

Kurt Lewin opracował trójetapowy model zmian w organizacji. Można go zastosować do planowania, prowadzenia i analizy zmian.

Czytaj więcej...

OPIS PROJEKTU

Projekt Team Building Platform jest kompleksowym narzędziem opartym o metodykę grywalizacji, którego celem będzie zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poziomu ich innowacyjności, a w efekcie innowacyjności przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

TEAM BUILDING

Team Building Platform Zwiększanie potencjału innowacyjnego poprzez wykorzystanie Grywalizacji-HR

Czytaj więcej...

REALIZOWANE ZADANIA

Celem końcowym jest stworzenie narzędzia, które będzie aplikowane do danego typu (!) organizacji, tj. organizacji o podobnym profilu pracownika i problemach.

Czytaj więcej...

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Bez-nazwy-1
Początek strony